Welke producten hebben hydrochinon?

Welke producten hebben hydrochinon?
Hydrochinon is een witte kristallijne vaste stof die oplosbaar is in water. (zie referentie 2) Hydrochinon is een chemische stof die wordt gebruikt in verschillende toepassingen voor ontkleuring (referentie 1). Fotografie Hydrochinon wordt gebruikt als ontwikkelingsmiddel bij fotografie. (referentie 2) Antioxidant Hydrochinon wordt gebruikt als een antioxidant in rubber en voedsel.

Hydrochinon is een witte kristallijne vaste stof die oplosbaar is in water. (zie referentie 2) Hydrochinon is een chemische stof die wordt gebruikt in verschillende toepassingen voor ontkleuring (referentie 1).

Fotografie

Hydrochinon wordt gebruikt als ontwikkelingsmiddel bij fotografie. (referentie 2)

Antioxidant

Hydrochinon wordt gebruikt als een antioxidant in rubber en voedsel.

Potentiële gevaren

Chronische blootstelling aan hydrochinon kan verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken. Deze omvatten misselijkheid, braken, oogverwondingen zoals conjunctivitis. (referentie 2). Injestie van een grote hoeveelheid hydrochinon kan resulteren in oorsuizen (oorsuizen), duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, kortademigheid, erosie van het maagslijmvlies, oedeem van inwendige organen, cyanose, convulsies, delirium en collaps (ref. 2). )