Wat is een 10-schermen-screentest voor geneesmiddelen?

Wat is een 10-schermen-screentest voor geneesmiddelen?
De 10-panel drug schermtest is een drugtestmethode die 10 geneesmiddelen screent. Dit type test kan verschillende illegale drugs detecteren, evenals een hoog niveau aan geneesmiddelen op recept die mogelijk misbruik kunnen veroorzaken. De testprocedure is relatief eenvoudig en levert resultaten op in drie tot acht minuten, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor bedrijfsgeneeskundige faciliteiten en wetshandhavingsfunctionarissen.

De 10-panel drug schermtest is een drugtestmethode die 10 geneesmiddelen screent. Dit type test kan verschillende illegale drugs detecteren, evenals een hoog niveau aan geneesmiddelen op recept die mogelijk misbruik kunnen veroorzaken. De testprocedure is relatief eenvoudig en levert resultaten op in drie tot acht minuten, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor bedrijfsgeneeskundige faciliteiten en wetshandhavingsfunctionarissen.

Video van de dag

Testprocedure

Volgens Craig Medical Distribution, de fabrikant van een populaire drugscreenscreentest met 10 panels, mag het testzakje pas net voor de urine worden geopend wordt verzameld voor de test. Verse urine wordt verzameld in een heldere container en de teststrips worden vervolgens in het urinemonster gedoopt. De pitten moeten 20 tot 30 seconden in het monster blijven, maar andere delen van het apparaat mogen niet in contact komen met de urine.

De test lezen

Na drie tot acht minuten worden de resultaten van de test gelezen. Elke test heeft een controlegebied en een testgebied. Elk controlegebied zou een donkere lijn moeten bevatten nadat de test is voltooid. Als het testgebied onder elk medicijn een donkere lijn heeft, wordt de test als negatief beschouwd. Als er geen donkere lijn verschijnt in de testregio van een van de genoemde geneesmiddelen, wordt dit als een positief resultaat beschouwd. Tests moeten na acht minuten niet worden gelezen. Als een van de controlegebieden leeg is, is de test ongeldig en moet een nieuwe test worden voltooid.

Resultaten

De drugsschermtests met 10 panels voor de illegale drugs cocaïne, engelstof, heroïne en marihuana. Sommige geneesmiddelen op recept hebben de potentie om verslavend te worden, daarom screent de drugstest met 10 panels ook op verschillende legale drugs waarvan ook bekend is dat ze drugs van misbruik zijn. De testschermen voor tricyclische antidepressiva, benzodiazepines, opiaten, methadon, barbituraten en methamfetamine.

Toepassingen

Het drugsscherm met 10 panels heeft toepassingen op het gebied van arbeidsgeneeskunde en wetshandhaving. Het kan worden gebruikt om te bepalen of een werknemer onder invloed van drugs was op het moment van een ongeluk op de werkplek of letsel. Werkgevers kunnen deze test ook gebruiken om potentiële werknemers te screenen op drugsgebruik. Rechtshandhavingsambtenaren kunnen deze test gebruiken om overtreders te controleren die op proef zijn of die zijn ingeschreven in werkreleaseprogramma's. Als een positief testresultaat optreedt, kan een overtreder in de gevangenis worden gezet wegens een proeftijdovertreding.