Kwallen Bijwerkingen laten zien

Kwallen Bijwerkingen laten zien
Kwallen is een term die wordt gebruikt om een ​​aantal zeedieren te beschrijven die lange tentakels en een doorzichtig lichaam bezitten. Er zijn vier hoofdsoorten kwallen: leeuwenmanen, Portugees oorlogsschip, zeetel en zee-wesp. De tentakels van kwallen bevatten stekende cellen die aanzienlijke schade kunnen toebrengen aan mensen en andere dieren.

Kwallen is een term die wordt gebruikt om een ​​aantal zeedieren te beschrijven die lange tentakels en een doorzichtig lichaam bezitten. Er zijn vier hoofdsoorten kwallen: leeuwenmanen, Portugees oorlogsschip, zeetel en zee-wesp. De tentakels van kwallen bevatten stekende cellen die aanzienlijke schade kunnen toebrengen aan mensen en andere dieren. Kwallenprikbijwerkingen bij mensen variëren afhankelijk van het soort kwallen waarmee iemand in contact komt.

Video van de dag

Huiduitslag

Nadat ze zijn gepikt door een kwal, kunnen patiënten op de plaats van de angel een rode, geïrriteerde huiduitslag ontwikkelen. Een angel van een zeetelet resulteert in het algemeen in milde huiduitslag. Patiënten die door leeuwenmanen, zee-wesp of Portugees oorlogsschip worden gestoken, kunnen ernstige huiduitslag krijgen, zoals blaarvorming, pijn of zwelling rond de plek van de angel. Bepaalde patiënten kunnen ook gevoel van branderig of stekend gevoel ervaren dat zich uitstrekt in de huid rondom de prikplaats. Deze bijwerkingen vereisen onmiddellijke medische hulp en kunnen enkele dagen aanhouden.

Spierkrampen

Een kwal steek kan bijwerkingen van spierkramp veroorzaken bij de getroffen patiënten, volgens Medline Plus, een website voor medische informatie ondersteund door de National Institutes of Health. Spierkrampen kunnen ongemakkelijk zijn en kunnen enkele uren aanhouden tot de kwallensteek wordt behandeld.

Misselijkheid of braken

Patiënten die door een kwal worden gestoken, kunnen binnen enkele minuten na het letsel maagklachten krijgen. Deze maaggerelateerde bijwerkingen kunnen misselijkheid of braken omvatten, wat kan optreden in samenhang met diarree. Bepaalde patiënten kunnen ook koorts krijgen of beginnen te zweten. Patiënten die een van deze kwallen-bijwerkingen ontwikkelen, moeten zo snel mogelijk naar een kliniek of ziekenhuis voor spoedeisende medische hulp worden gebracht.

Ademhalingsmoeilijkheden

Ademhalingsmoeilijkheden kunnen optreden bij patiënten die door zee-wesp of manenkwal worden gestoken, volgens Drugs. com, een peer-reviewed website voor medische informatie. Kortademigheid of piepende ademhaling kunnen ook optreden in combinatie met ongemak op de borst. Deze mogelijk levensbedreigende bijwerkingen van een kwal steek vereisen dringende medische interventie.

Afwijkingen van de hartslag of pijn op de borst

Een angel van een Portugese oorlogsschutter, zeeternel of zee-wesp kan hartgerelateerde bijwerkingen veroorzaken. Binnen enkele minuten na prikken kan een patiënt een abnormaal langzame hartslag of hartslag ontwikkelen. Bepaalde patiënten kunnen ook pijn op de borst ervaren in combinatie met deze bijwerkingen. Deze patiënten hebben onmiddellijke medische noodhulp nodig om verdere medische complicaties te voorkomen.

Zwakte of Verlies van Bewustzijn

Een patiënt die door een kwal wordt gestoken, kan ongewoon zwak, duizelig of lichthoofdig worden.Deze kwallen-bijwerkingen kunnen ertoe leiden dat een getroffen patiënt bezwijkt, flauwvalt of het bewustzijn verliest. Een ernstige kwalsteek kan tijdelijke verlamming veroorzaken. Als een van deze bijwerkingen optreedt, moet de getroffen patiënt onmiddellijk naar een spoedafdeling worden gebracht.