De gevolgen van PTSS-gerelateerd geheugenverlies

De gevolgen van PTSS-gerelateerd geheugenverlies
Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een aandoening die ontstaat wanneer een persoon wordt onderworpen aan een overweldigende ervaring van trauma . "De American Psychiatric Association in de" Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV stelt dat PTSS een "angststoornis" is die het gevolg is van het ervaren of getuige zijn van bedreigd of daadwerkelijk verlies van mensenlevens of ernstig lichamelijk letsel.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een aandoening die ontstaat wanneer een persoon wordt onderworpen aan een overweldigende ervaring van trauma . "De American Psychiatric Association in de" Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV stelt dat PTSS een "angststoornis" is die het gevolg is van het ervaren of getuige zijn van bedreigd of daadwerkelijk verlies van mensenlevens of ernstig lichamelijk letsel. " PTSS wordt gekenmerkt door de reactie van de persoon op het trauma, waaronder het vermijden van vergelijkbare situaties en het hebben van aanhoudende gedachten en herinneringen met betrekking tot het trauma. PTSS zorgt er ook voor dat patiënten zowel geheugenverlies op de lange als op de korte termijn ervaren.

Video van de dag

Geestelijke gezondheidseffecten

Volgens een artikel van J. Douglas Bremner in 2000, "werden veteranen van het gevecht bevonden 8% minder hippocampusvolume te hebben geassocieerd met kortetermijngeheugenverlies. " De hippocampus is een deel van het brein dat helpt bij het opslaan van herinneringen. Als gevolg van de verlaagde werking van de hippocampus ervaren PTSS-patiënten flashbacks van het evenement alsof ze nog steeds in het huidige moment voorkomen. Dit draagt ​​bij aan een constant gevoel van direct gevaar en verhoogde angst in plaats van een buffer van tijd en ruimte, die beschikbaar zou zijn als het geheugen correct zou worden opgeslagen. Een ander effect is dat emotionele inhoud niet wordt opgeslagen met herinneringen, wat kan leiden tot problemen bij het verwerken van emoties, met name moeilijke emoties.

Sociale gevolgen

PTSS-patiënten hebben vaak moeite om kleine details van hun leven te onthouden. Een Vietnamese veteraan die genoemd wordt in de Wellness Directory of Minnesota zegt over een PTSS-reactie op een verjaardag van een trauma: "Ik was mijn eigen telefoonnummer vergeten en toen ik om mijn militaire handtekening werd gevraagd, moest ik vragen:" Wat is dat? " Dit soort geheugenverlies maakt het moeilijk voor mensen om zelfs routinematige taken zoals het versturen van brieven of het maken van afspraken af ​​te ronden.

Beroepsmatige effecten

Het vinden en behouden van een baan is vaak erg moeilijk voor personen met PTSS. Volgens Bremner kan "schade aan de hippocampus het leervermogen verminderen als gevolg van de impact van stress op neurale regeneratie in de hippocampus." Behalve dat het moeilijk is om het tijdstip en de plaats van een afspraak te onthouden, is het moeilijk om nieuwe taken te leren die de werkgever nodig heeft. Een veteraan uit de Wellness Directory van Minnesota verklaart dat een PTSS-patiënt zich kan concentreren op een taak: "We besteden vaak meer tijd aan de periferie van een probleem dan aan het probleem zelf. Dit is een reden waarom velen van ons werkloos zijn. ." Elke vorm van scholing of beroepsopleiding vertoont soortgelijke problemen, waardoor het moeilijk wordt om carrière te maken of een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het inkomen van het gezin.

Een ander soort "geheugenverlies" heeft te maken met afasie of het verlies van het vermogen om spraak te spreken en taal te verstaan. Volgens Louis Cozolino, hoogleraar psychologie aan de Pepperdine University, is er een "remmend effect op Broca's gebied [dat] de codering van het bewust geheugen voor traumatische gebeurtenissen zal belemmeren op het moment dat ze zich voordoen." Iemand kan weten welk woord hij probeert te zeggen, maar uiteindelijk een heel ander woord zeggen. Verlies van effectieve communicatie schaadt kansen voor een persoon met PTSS om een ​​succesvol interview te kunnen voeren of lessen te kunnen doorlopen.

Relatie-effecten

Verslechtering van communicatie is ingrijpend in relaties, vooral in intieme relaties. Het onvermogen om een ​​baan te behouden vanwege geheugenproblemen draagt ​​bij aan stress in live-in relaties en mogelijke gevoelens van schaamte bij de persoon met PTSS. Geheugenverlies kan ook herinneringen aan een intiem ander bevatten, zoals een Vietnamese veteraan die in de Wellness Directory van Minnesota wordt genoemd, meldt: "Toen ik daar was, was ik vergeten dat ik een verloofde had, de vrouw die ik een maand eerder had willen trouwen Ik was bijna alles vergeten dat met haar in verband stond. "