Na Convulsiesymptomen

Na Convulsiesymptomen
Epileptische aanvallen hebben drie fasen. De preictale fase is de tijd voorafgaand aan de aanval. De ictale fase is de aanval zelf. De postictale fase is de periode na de aanval. De postictale fase kan van seconden tot dagen duren, afhankelijk van het type aanval. Verschillende soorten symptomen zijn geassocieerd met de postictale periode, vooral na een gegeneraliseerde aanval.

Epileptische aanvallen hebben drie fasen. De preictale fase is de tijd voorafgaand aan de aanval. De ictale fase is de aanval zelf. De postictale fase is de periode na de aanval. De postictale fase kan van seconden tot dagen duren, afhankelijk van het type aanval. Verschillende soorten symptomen zijn geassocieerd met de postictale periode, vooral na een gegeneraliseerde aanval. Postictale symptomen zijn tijdelijk en vereisen meestal geen behandeling.

Video van de dag

Hoofdpijn

Hoofdpijn is een veel voorkomend symptoom na een epileptische aanval. Postictale hoofdpijn treedt vaak op na gegeneraliseerde aanvallen en complexe partiële aanvallen. Ze komen minder vaak voor na eenvoudige partiële aanvallen. De duur van postictale hoofdpijn is minder dan 6 uur voor de meeste mensen die dit symptoom ervaren.

Verwarring

Een periode van verwarring is normaal na een gegeneraliseerde aanval, ook bekend als een grand mal aanval. Na een langdurige periode van grand mal epileptische activiteit bekend als status epilepticus, kan een volledige oplossing van postictale verwarring gedurende enkele dagen niet optreden. Een korte periode van lichte tot matige verwarring kan optreden na tonische of complexe partiële aanvallen.

Slaperigheid

Een algemene aanval wordt meestal gevolgd door een periode van diepe slaap. Tonische aanvallen veroorzaken vaak ook een periode van slaperigheid na de aanval. De duur van de postictale periode van slaperigheid komt meestal overeen met de duur van de aanval.

Spierpijn

Spierpijn kan optreden na een aanval met ongecontroleerde spierbewegingen zoals een grand mal aanval, tonische aanval of status epilepticus. Dit symptoom komt niet vaak voor bij andere soorten aanvallen.

Zwakte of verlamming

Een tijdelijke periode van zwakte of verlamming, meestal met één zijde van het lichaam, kan optreden na een epileptische aanval. Dit postictale symptoom wordt Todd's verlamming genoemd. Gemiddeld verdwijnt dit symptoom na ongeveer 15 uur, maar het kan tot 3 dagen aanhouden. Visie en spraak kunnen worden beïnvloed.

Psychische stoornissen

Sommige mensen kunnen psychische stoornissen ervaren in de dagen na een aanval. Psychiatrische symptomen ontwikkelen zich meestal op dag 2 tot 5 na een aanval. Symptomen van angst en depressie komen het vaakst voor. Psychose kan optreden, met wanen, hallucinaties en ongeorganiseerde spraak. De symptomen kunnen enkele minuten tot dagen aanhouden en verdwijnen meestal zonder behandeling.