Voordelen en nadelen van werkevaluaties

Voordelen en nadelen van werkevaluaties
De meeste bedrijven gebruiken werkevaluaties om de prestaties van werknemers gedurende een beoordelingsperiode te meten. Evaluaties omvatten meestal de belangrijkste functies van het werk van een werknemer en het is aan het management om de prestaties van de werknemer in die gebieden te beoordelen. Bedrijven en werknemers kunnen profiteren van een aantal voordelen wanneer evaluaties eerlijk en nauwkeurig zijn.

De meeste bedrijven gebruiken werkevaluaties om de prestaties van werknemers gedurende een beoordelingsperiode te meten. Evaluaties omvatten meestal de belangrijkste functies van het werk van een werknemer en het is aan het management om de prestaties van de werknemer in die gebieden te beoordelen. Bedrijven en werknemers kunnen profiteren van een aantal voordelen wanneer evaluaties eerlijk en nauwkeurig zijn. Bedrijven die niet de tijd nemen om nuttige evaluaties voor te bereiden, kunnen verschillende nadelen hebben.

Video van de dag

Voortgangsregistratie

Taakevaluaties zijn een effectief hulpmiddel om de voortgang van werknemers te meten van de ene beoordelingsperiode naar de andere. Werkgevers kunnen scores van eerdere beoordelingen vergelijken om ervoor te zorgen dat werknemers een stijgende trend in hun loopbaanontwikkeling doormaken. Het management kan ook werknemers identificeren waarvan de prestaties zijn afgenomen om te bepalen of ze extra training nodig hebben of niet langer geschikt zijn voor de functie.

Feedback

Jobbeoordelingen bieden managers de kans om feedback te geven over de prestaties van medewerkers. Evaluaties zijn het nuttigst wanneer ze op regelmatige basis worden gegeven. Managers moeten onthouden dat ze het werk van de medewerker gedurende de hele beoordelingsperiode moeten evalueren en niet het recente verleden.

Motivation

Jobevaluaties kunnen zeer motiverend zijn voor werknemers als ze accuraat zijn. Managers moeten de beoordeling gebruiken om uitstekende prestaties te prijzen en om constructieve aanwijzingen te geven op gebieden die verbetering behoeven. De evaluatie moet duidelijke criteria voor beoordelingen gebruiken, zodat werknemers weten wat ze moeten doen om de volgende keer een betere beoordeling te krijgen.

Objectiviteit

Taakevaluaties zijn geen handig hulpmiddel als managers ze niet objectief voorbereiden. Soms beïnvloeden de persoonlijke vooroordelen van managers de evaluatie om positiever of negatiever te zijn dan zou moeten. Als werknemers geloven dat de baas favorieten speelt en geen objectieve criteria gebruikt om werknemers te evalueren, zal het moreel lijden. Beoordelingen zijn ook minder effectief wanneer managers geen duidelijke, kwantitatieve statistieken gebruiken om beoordelingsscores te bepalen.

Evaluatie Stress

Veel werknemers zijn bang voor het evaluatieproces omdat het stress en zorgen veroorzaakt. Managers kunnen angst verlichten door werknemers tijdens de beoordelingsperiode te laten weten hoe ze het doen. Managers moeten het beoordelingsproces ontspannen houden en een tweerichtingsdialoog faciliteren.

Inconsistentie

Wanneer de score op functiewaarderingen incoherent is, kunnen werknemers van mening zijn dat het management hen niet eerlijk behandelt. Evaluaties moeten worden opgezet zodat alle managers en werknemers de verwachtingen en scoringscriteria kennen voor alle werkcategorieën.