ADHD & Vision

ADHD & Vision
Kinderen met ADHD kunnen visuele problemen hebben die structureel, functioneel of gerelateerd zijn aan hoe het brein visuele informatie interpreteert of waarneemt. Het is echter niet altijd duidelijk of visuele taken zoals lezen een uitdaging vormen, omdat kinderen impulsief en gemakkelijker afgeleid zijn of onoplettend omdat het uitvoeren van visuele taken stressvol is.

Kinderen met ADHD kunnen visuele problemen hebben die structureel, functioneel of gerelateerd zijn aan hoe het brein visuele informatie interpreteert of waarneemt. Het is echter niet altijd duidelijk of visuele taken zoals lezen een uitdaging vormen, omdat kinderen impulsief en gemakkelijker afgeleid zijn of onoplettend omdat het uitvoeren van visuele taken stressvol is. Evaluaties door een ontwikkelingsoptometrist en ergotherapeut kunnen de sleutel vormen tot een succesvolle behandeling.

Video van de dag

Visual Problems identificeren

De meeste mensen zijn bekend met brekingstests, die de gezichtsscherpte evalueren. De patiënt leest kaarten gevuld met letters van verschillende groottes, zodat de optometrist een bril kan voorschrijven om het zicht dichtbij of op afstand te corrigeren. De typische optometrist kijkt echter niet naar de vele andere stoornissen die kunnen interfereren met functioneel gebruik van het gezichtsvermogen. Deze beperkingen omvatten problemen met het samen gebruiken van de ogen (binoculair zicht dat diepteperceptie mogelijk maakt), visuele fixatie (starend naar een stilstaand voorwerp), volgen (kijken naar een bewegend voorwerp), scannen (een voorwerp uit vele voorwerpen vinden) en visuele perceptuele vaardigheden.

ADD, Vision Impairment and Learning Disabilities

Volgens optometrist, auteur en docent Dr. Mitchell Scheiman, is er een sterke relatie tussen visie en leren, vooral wanneer een student moeite heeft om te lezen. Dr. Daniel G. Amen, auteur van "Genezing ADD", stelt dat leerstoornissen voorkomen bij ongeveer 40 procent van de mensen met ADD, en Dr. Sally Shaywitz, auteur van "Overcoming Dyslexia" meldt dat tussen 12 en 24 procent van de mensen met ADD dyslexie (een op een taal gebaseerde leerstoornis) heeft ook aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Deze statistieken geven aan dat kinderen met de ADD- of ADHD-diagnose moeten worden gescreend op mogelijke visuele problemen die van invloed zijn op leren en vaak behandelbaar zijn.

Problemen met visuele efficiëntie

Volgens Scheiman tonen onderzoeken aan dat kinderen met een verstandelijke beperking zeer veel problemen hebben met visuele efficiëntie en visuele perceptie. De term 'visuele efficiëntie' verwijst naar vaardigheden om de ogen te gebruiken om vaardigheden uit te oefenen zoals naar objecten staren (dit wordt 'fixatie' genoemd); veranderen van fixatie van het ene object naar het andere (zoals bij het lezen van woorden); onderhouden van oogcontact op een bewegend voorwerp (dit wordt "visueel volgen" of "volgen" genoemd); en de ogen soepel samen gebruiken en snel opnieuw scherpstellen bij het kijken naar verschillende afstanden. Kinderen met verminderde visuele efficiëntie kunnen het een last vinden om hun ogen over een lijn van afdrukken te bewegen en lijken vaak onoplettend omdat ze creatieve manieren vinden om werk te vermijden.

Visuele perceptuele problemen

Visuele perceptie verwijst naar hoe de hersenen van het kind interpreteren wat ze ziet. Het heeft niets te maken met het gezichtsvermogen. Deze kinderen kunnen links en rechts in de war brengen en hebben een verminderd vermogen om onderscheid te maken, zoals welke twee foto's er hetzelfde uitzien. Ze kunnen moeite hebben met scannen om een ​​gewenste kleur krijt in een stapel op de tafel te vinden omdat ze een slecht figuur-grond onderscheid hebben en ze kunnen niet waarnemen dat een vorm nog steeds dezelfde vorm heeft, zelfs als deze gedraaid of veranderd is in grootte of kleur.

Behandeling door een ontwikkelingsoptometrist

Speciaal opgeleide ontwikkelingsoptometristen kunnen veel visuele stoornissen die van invloed zijn op het leren evalueren en behandelen. Het gemakkelijkste en meest voor de hand liggende zou zijn om een ​​bril te bieden die de scherpte verbetert. De arts kan ook een bril, prisma's, oogoefeningen, patchen met één oog of het aanpassen van activiteiten aanbevelen, zoals grote afdrukken, om een ​​verscheidenheid aan visuele stoornissen te behandelen.

Behandeling door een ergotherapeut

Ergotherapeuten richten zich vaak op het aanpassen van activiteiten om het succes te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn: leesmateriaal leveren dat op elke andere regel is afgedrukt of elke andere regel met verschillende kleuren markeren om het gemakkelijker te maken om het begin van de volgende leesregel te vinden. Ergotherapeuten zetten taken op met optimale verlichting, positionering van materialen en om kleurcontrast te creëren. Ze kunnen eenvoudige oogoefeningen doen, zoals het volgen van een langzaam bewegend object en bewegingsactiviteiten bieden die het gezichtsvermogen uitdagen, zoals een bal vangen terwijl je op een trampoline springt. Therapeuten werken ook met kinderen om visuele perceptuele vaardigheden te verbeteren met activiteiten die hen meer bewust maken van visuele verschillen tussen objecten, letters en woorden.