Acute depressiesymptomen

Acute depressiesymptomen
Depressie kan bij iedereen ontstaan, ongeacht leeftijd of geslacht. Deze gemeenschappelijke mentale toestand treft ongeveer 7 procent van de Amerikanen in een bepaald jaar, volgens het National Institute of Mental Health. Acute depressiesymptomen interfereren vaak met uw vermogen om alledaagse activiteiten uit te voeren en kunnen uw vermogen om te functioneren ernstig beperken.

Depressie kan bij iedereen ontstaan, ongeacht leeftijd of geslacht. Deze gemeenschappelijke mentale toestand treft ongeveer 7 procent van de Amerikanen in een bepaald jaar, volgens het National Institute of Mental Health. Acute depressiesymptomen interfereren vaak met uw vermogen om alledaagse activiteiten uit te voeren en kunnen uw vermogen om te functioneren ernstig beperken. Het herkennen van de symptomen van een depressieve episode of acute depressie is belangrijk, zodat u zo snel mogelijk kunt worden behandeld en de impact van deze pijnlijke aandoening op uw dagelijks leven kunt beperken.

Video van de dag

Diagnose

De symptomen van depressie kunnen plotseling beginnen of zich geleidelijk ontwikkelen. Depressiesymptomen worden vaak als mild, matig of ernstig beoordeeld. Een definitieve diagnose van ernstige depressie wordt gesteld volgens de criteria die zijn vastgesteld door de American Psychiatric Association in de "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders."

Enkele van de meest voorkomende symptomen van acute depressie zijn verlies van interesse of plezier in de gebruikelijke activiteiten, zelfmoordgedachten of -gedrag en slaapstoornissen. Symptomen die 2 weken of langer duren, kunnen wijzen op een acute depressie. De symptomen van acute depressie verstoren doorgaans uw normale patroon van interactie met vrienden en familieleden. Uw werk kan ook negatief worden beïnvloed.

Verlies van interesse of plezier

Veel mensen met een acute depressie ervaren een verlies van interesse in activiteiten die ooit opwinding of plezier brachten. De ernst van dit symptoom varieert. Je zult misschien merken dat je niet hetzelfde niveau van plezier ervaart dat je ooit met bepaalde activiteiten hebt gehad, of dat je interesse mogelijk geheel verdwijnt. Activiteiten waar je ooit van hebt genoten, zijn misschien niet langer leuk voor jou. Veel mensen met een depressie rapporteren het gevoel dat niets hen geluk brengt.

Suïcidaal denken

Gevoelens van uitzichtloosheid komen vaak voor bij acute depressie, die kan leiden tot zelfmoordgedachten. Hoe langer je depressie bestaat, hoe groter de kans dat je suïcidale gedachten krijgt. Uiteindelijk nemen sommige depressieve mensen hun toevlucht tot zelfmoordpogingen om hun mentale pijn te verlichten. Hoewel antidepressiva uiteindelijk veel mensen met depressie en zelfmoordgedachten helpen, kan het risico op zelfmoord van een persoon tijdelijk toenemen tijdens de eerste 1 tot 2 weken van de behandeling. Nauwlettende monitoring is belangrijk gedurende deze tijd.

Slaapstoornissen

Acute depressie veroorzaakt vaak slaapstoornissen die zich kunnen voordoen als te veel of te weinig slapen. Mensen die acuut depressief zijn, ervaren gewoonlijk een duidelijk gebrek aan energie en geven er de voorkeur aan het grootste deel van de dag te slapen, indien mogelijk. Verstoorde slaap kan uw vermogen om zich te concentreren, te concentreren en helder te denken verminderen.

Overwegingen en voorzorgsmaatregelen

Depressie kan iedereen overkomen.Het is niet iets om je voor te schamen en het is niet nodig om in stilte te lijden. Als u symptomen van acute depressie ervaart, raadpleeg dan uw arts.

Als u of een geliefde suïcidale gedachten ervaart, zoek dan onmiddellijk medische hulp.